نمایشگر یک مطلب


نتايج تفصيلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1390

 

استان يزد

ابركوه

اردكان

بافق

بهاباد

تفت

خاتم

صدوق

طبس

مهريز

ميبد

يزد